Gezamenlijk woningmarktonderzoek West-Brabant, Tholen en de Bevelanden

   
In 2019 is opnieuw onderzoek gedaan naar de woningmarkt in West-Brabant, Tholen en de Bevelanden. Nieuw is dat dit jaar naast 7 woningcorporaties ook 13 gemeenten hierbij betrokken zijn. Dankzij deze samenwerking kunnen we onderling vergelijken en trends ontdekken. Gemeenten en corporaties zullen aan de slag gaan met de gezamenlijke opgaven.
   
Lees verder ...

Woningbehoefte-
onderzoek: oktober 2019
Visie 2030:
actualisatie 2017
Visie 2030:
uitgave 2013
Visie 2025:
uitgave 2009
RAPPORT DOWNLOADEN RAPPORT DOWNLOADEN RAPPORT DOWNLOADEN RAPPORT DOWNLOADEN